Kontakt

Internetový portál Zľavohit.sk prevádzkuje:
ML - VIA, s.r.o.
Centrum 29/34
017 01 Považská Bystrica

IČO: 47 381 281
DIČ: 2023847177
Bankový účet ČSOB banka: 4018709577/7500
IBAN: SK5375000000004018709577
SWIFT kód: CEKOSKBX

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28733/R

Tel:+421948 558 809
( Pondelok - Piatok : od 8:00 do 15:00 počas pracovných dní)

Spolupráca, informácie a reklamácie:
Email: